Strafferet erhverv

Når politiet/anklagemyndigheden har virksomheden under lup, er det vigtigt at søge juridisk rådgivning hurtigst muligt.

På kontoret har vi beneficerede advokater, som igennem mange år har fungeret som forsvars- og bistandsadvokater i alle typer af straffesager. Som forsvarsadvokat kan vi bistå den mistænkte/tiltalte i forbindelse med straffesagens forberedelse, sagens førelse ved retten samt eventuelt i forbindelse med efterforskningen, mens vi som bistandsadvokat kan bistå den forurettede, for eksempel ved fremsættelse af erstatningskrav.

I mange tilfælde vil man i forbindelse med en strafferetslig sag have ret til at vælge en beneficeret forsvarsadvokat, som staten skal betale for. Har man ikke selv nogle ønsker til en speciel forsvarsadvokat, vil retten kunne sørge for, at der bliver beskikket en forsvarer, hvilket forsat er noget staten skal betale for. Retten beskikker en forsvarer fra en liste over de beneficerede advokater i området.

Vi har mulighed for at bistå indenfor alle strafferetlige emner, herunder straffelovsovertrædelser (f.eks. vold, tyveri eller dokumentfalsk), færdselslovsovertrædelser (f.eks. spirituskørsel eller hastighedssager) og særlovsovertrædelse (f.eks. overtrædelser af miljølovgivningen eller dyreværnsloven).

Strafferetlige sager kan have stor indgribende betydning for den enkelte person, hvorfor det for denne type sager er desto mere vigtigt, at man vælger en advokat med stor erfaring og ekspertise på området.

 

For mere information om strafferet erhverv kontakt:

 

Advokat Søren Dueholm, sd@advovest.dk

 

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk