Ændringer af lejeloven pr. 1. juli 2015

Pr. 1. juli 2015 trådte en række ændringer af lejeloven i kraft.

Ændringerne i lejeloven har betydning for lejekontrakter om boliglejemål indgået den 1. juli 2015 og senere.

Med lovændringen er der bl.a. indført regler om obligatorisk indflytningssyn og reglerne omkring vedligeholdelse er ændret, således at det ikke længere kan aftales i en lejekontrakt, at et lejemål overtages nyistandsat og også skal afleveres nyistandsat.

Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby har vi stor ekspertise med bl.a. udarbejdelse af lejekontrakter, tvister omkring mangler ved det lejede og tvister i forbindelse med fraflytning. Vi er gerne behjælpelige med lejeretlige tvister af enhver art.

For mere information kontakt:

advokat Brian Holm Johannesen

bhj@advovest.dk