Forældelse af pengelån

Advokatfirmaet Vogel & Gammelby får i øjeblikket rigtig mange spørgsmål omkring forældelse, hvilket skyldes, at der kom en ny forældelseslov for snart 10 år siden.

Den almindelige forældelsesfrist er 3 år. Nedenstående  gælder derfor kun for fordringer i henhold til pengelån eller ubevilgede overtræk på konti i pengeinstitutter, eller hvor der er udstedet gældsbrev, tidligere er underskrevet skylderklæring eller frivilligt forlig samt hvor gælden tidligere er fastslået ved forlig, dom eller betalingspåkrav.

Før forældelseslovens ikrafttræden den 1. januar 2008 var et kontoudtog eller et brev fra kreditor i nogle tilfælde  tilstrækkeligt til at afbryde forældelsen, men sådan er det ikke længere.

Efter den 1. januar 2008 forbrydes forældelsen, hvis debitor erkender at skylde beløbet, f.eks. ved underskrift på en skylderklæring eller et frivilligt forlig, eller hvis kreditor indleverer stævning eller betalingspåkrav til retten.  Når forældelsen afbrydes på disse måder, starter der en ny 10-årig forældelsesfrist. Herudover findes en række særregler for konkursboer, dødsboer mv..

I forbindelse med lovens ikrafttræden blev der vedtaget nogle overgangsregler, der kort fortalt går ud på, at hvis kreditor nåede at afbryde forældelsen efter de gamle regler, dvs. ved fremsendelse af kontoudtog eller brev, så tæller det som afbrydelse efter de nye regler. I praksis betyder det, at hvis en kreditor fremsendte et kontoudtog den 1. oktober 2007, så forældes kravet først 10 år senere den 1. oktober 2017.

Mange kreditorer var godt klar over, at den nye forældelseslov var på vej og fremsendte derfor brev eller kontoudtog til debitorerne i slutningen af 2007. Det må derfor forventes, at mange debitorer vil modtage skylderklæringer og frivillige forlig de næste par måneder, idet rigtig mange krav ellers forældes i efteråret 2017.

Hvis du modtager et frivilligt forlig eller en skylderklæring fra en kreditor vedrørende en gæld, der er mere end 10 år gammel, kan det være en god idé at bede kreditor om at dokumentere, at forældelsen enten er afbrudt ved fremsendelse af brev eller kontoudtog før 2008, eller at forældelsen efterfølgende er afbrudt ved frivilligt forlig, skylderklæring, dom, betalingspåkrav eller lignende. Hvis det er mere end 10 år siden, at forældelsen er afbrudt, så er kravet forældet.

Hvis forældelsen er afbrudt korrekt, er kravet ikke forældet. I så fald må du forvente, at kreditor indbringer sagen for domstolene for at få forældelsen afbrudt igen, hvis ikke du skriver under på skylderklæring eller frivilligt forlig. Når sagen indbringes for domstolene, vil der blive pålagt yderligere omkostninger for debitor.

 

For mere information kontakt:

Advokat Brian Holm Johannesen, bhj@advovest.dk

 

30. juni 2017