Vi skal skilles - hvad med huset?

Indholdet i artiklen gælder kun ved skilsmisse, hvor der er formuefællesskab i ægteskabet.

 

Artiklen omhandler 3 typetilfælde:

 

  1. Der er enighed om, hvem der skal udtage huset.

  2. Begge parter ønsker at udtage huset.

  3. Ingen af parterne ønsker at udtage huset.

 

Parterne afgør selv, hvem der skal blive boende i huset og hvem der skal flytte ud og ofte er parterne enige herom.

 

Indtil huset enten sælges eller udtages af den ene part, skal begge parter hver betale halvdelen af udgifterne til huset.

 

Den part der bliver boende, skal dog selv afholde udgifterne til forbrug, dvs. vand, varme, elektricitet mv. og samtidig skal den part, der bliver boende, betale husleje til fællesboet. Huslejen indgår i boopgørelsen i forbindelse med skilsmissen og skal derfor ikke overføres hver måned.

 

 

1. Der er enighed om, hvem der skal udtage huset.

 

Hvis der er enighed om, at den ene part skal udtage huset, skal der fastlægges en købesum. Udgangspunktet er den kontante markedspris. Derudover skal der fastlægges en overtagelsesdag. Fra overtagelsesdagen hæfter den overtagende part selv for alle udgifterne ved huset og der skal ikke længere betales husleje til fællesboet. Den overtagende part har også den fulde fradragsret for evt. renter fra overtagelsesdagen.

 

I forbindelse med overdragelse af ejendommen er det vigtigt, at den overtagende part får bevilliget gældsovertagelse fra kreditorerne, før ejendommen overdrages. Man ikke forvente, at kreditorerne automatisk vil slippe den ene part som medhæfter på eventuelle lån. Såfremt der ikke kan opnås gældsovertagelse, hæfter begge parter fortsat for lånene.

 

 2. Begge parter ønsker at udtage huset.

 

Hvis begge parter ønsker at udtage huset og der ikke kan opnås enighed herom, kan spørgsmålet afgøres af skifteretten. Skifteretten kan bl.a. lægge vægt på, hvem af parterne der skal have børnene boende, således at børnenes hjem opretholdes bedst muligt. Det er dog ikke den eneste faktor, skifteretten kan tillægge betydning. Skifteretten foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag.

 

Skifteretten kan godt beslutte, at en part skal udtage huset, selvom den anden part står som eneejer af huset, så længe huset ikke er særeje.

 

3. Ingen af parterne ønsker at udtage huset.

 

Hvis ingen af parterne ønsker at udtage huset, eller ingen af parterne har økonomi til at sidde alene i huset, skal huset sættes til salg. I skal i den forbindelse blive enige om, hvilken ejendomsmægler I vil anvende og hvilken pris ejendommen skal udbydes til. Tidshorisonten kan være afgørende for, hvilken pris ejendommen udbydes til.

 

Huset kan ikke sælges, uden at begge parter skriver under på en formidlingsaftale. Hvis der ikke kan opnås enighed om et frivilligt salg, kan ejendommen dog i sidste ende sælges på auktion. I langt de fleste tilfælde kan der opnås en noget højere pris i fri handel og det kan derfor godt betale sig at forsøge at nå til enighed omkring salget.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Vogel & Gammelby, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med skilsmisse og bodeling. Vi har stor erfaring på området og rådgiver om alle aspekter i forbindelse med separation, skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, samvær mv..

 

For mere information kontakt:

 

Advokat Brian Holm Johannesen, bhj@advovest.dk

 

22. november 2016