Ugifte samlevende - har I sikret hinanden?

Som samlevere får I ikke automatisk arveret efter hinanden, uanset hvor lang tid I har boet sammen.

 

Der findes dog en mulighed for, at I kan stille hinanden som om I var ægtefæller, nemlig ved at oprette et såkaldt ”udvidet samlevertestamente”.

 

Hvis I opretter et sådant testamente, betyder det, at der er mulighed for følgende:

 

  • Længstlevende kan arve helt op til 7/8
  • Længstlevende kan få lov at udtage genstande, som den pågældende bruger til personligt brug, selvom genstanden tilhører førstafdøde
  • Længstlevende kan få ret til at få suppleret sin arv op, således at pågældende har en samlet nettoformue på kr. 600.000, dog inkl. forsikringssummer
  • Længstlevende får fortrinsret til at udtage bestemte ejendele indenfor sit arvelod
  • Længstlevende får mulighed for at få henstand med udbetaling af øvrig arv efter samme regler, som gælder for ægtefæller

 

Den længstlevende vil dog ikke have mulighed for at sidde i uskiftet bo.

 

Endeligt er det udvidede samlevertestamente alene gyldigt, hvis I ved førstafdødes død har boet sammen i mindst 2 år eller venter/har et fællesbarn.

 

Kontakt vores kontor for en uforpligtende vurdering af, om et testamente, eller et udvidet samlevertestamente, kunne være en fordel for Jer.

 

For mere information kontakt:

 

Advokat Poul Winther Andersen

pwa@advovest.dk

 

Advokat Brian Holm Johannesen

bhj@advovest.dk