Lov om fremtidsfuldmagter vedtaget

Den 12. maj 2016 har folketinget vedtaget den længe ventede lov om fremtidsfuldmagter.

En myndig person over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt til at træde i kraft, hvis den pågældende på et senere tidspunkt som følge af sygdom, mental svækkelse eller helbred ikke længere har evne til at varetage sine forhold.

Fuldmagten kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt kan gives til en eller flere fremtidsfuldmægtige med henblik på at varetage de forhold som fuldmagten omfatter.

En fremtidsfuldmagt skal for at være gyldig oprettes skriftligt i fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives for en notar.

En fremtidsfuldmagt kan træde i kraft efter anmodning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen.

Anmodning indgives til Statsforvaltningen, der påser at de formelle forhold for oprettelse og ikrafttræden af fremtidsfuldmagten er til stede.

Den, som har givet en anden fremtidsfuldmagt i økonomiske forhold, bliver umiddelbart berettiget og forpligtet overfor tredjemand ved fremtidsfuldmægtigens handlinger i fuldmagtsgivers navn.

Det samme gælder en fremtidsfuldmagt for personlige forhold, hvor fuldmægtigen repræsenterer fuldmagtsgiver i forhold til offentlige myndigheder og private, der udfører arbejde for offentlige myndigheder.

Loven er en nydannelse inden for dansk ret, idet der ikke tidligere har været formelle regler for oprettelse og ikrafttræden af fuldmagt.

Personer, der tidligere har oprettet en skriftlig generalfuldmagt, skal overveje om der i stedet bør oprettes en fremtidsfuldmagt i overensstemmelse med lovens regler.

Vi er her på kontoret gerne behjælpelige med oprettelse af fremtidsfuldmagt og rådgivning om de områder, som loven dækker.

 

For mere information kontakt:

 

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk                         

eller

Advokat Brian Holm Johanensen, bhj@advovest.dk

 

8. juni 2016