Fremtidsfuldmagter

Det har igennem en række år været almindeligt at oprette en vedvarende fuldmagt kaldet generalfuldmagt.

Justitsministeriet har udarbejdet forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Forslaget er fremsat i december måned 2014, men er henvist til udvalgsbehandling på nuværende tidspunkt og det er usikkert, hvornår forslaget vil blive endelig vedtaget.

Forslaget har til formål at lovregulere oprettelse, registrering, indhold og ikrafttræden af fremtidsfuldmagter.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes i henhold til lovforslaget oprettes i et elektronisk register med henblik på at opnå bevismæssig sikkerhed for indholdet. Lovforslaget lægger op til, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft på fuldmagtsgivers eller fuldmægtigens initiativ, når fuldmagtsgiver, som følge af sygdom eller andet, ikke længere evner at varetage sine egne interesser. Det er forudsat, at det er Statsforvaltningen, der kan sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Med en anmodning om at sætte fuldmagten i kraft, skal lægelig oplysning om fuldmagtsgivers helbredstilstand vurderes at Statsforvaltningen.

Når fremtidsfuldmagten herefter som forudsat sættes i kraft, registreres fuldmagten i personregisteret, hvorefter fremtidige aftalepartnere kan sikre, at den person, som der handles med, rent faktisk har en gyldig fuldmagt.

Som anført ovenfor er forslaget ikke endeligt vedtaget på nuværende tidspunkt. Når loven er endelig vedtaget, vil vi efterfølgende orientere om ikrafttræden og hvilken betydning lov om fremtidsfuldmagter kan have for allerede oprettede generalfuldmagter.

For mere information kontakt:

Advokat Poul Winther Andersen

pwa@advovest.dk