Bopæls- og samværsforælder

Denne artikel omhandler hvilke rettigheder du har som hhv. forældremyndighedsindehaver, bopælsforælder og samværsforælder.

 

Forældremyndighedsindehaver:

Forældremyndighed betyder, at du har pligt til at drage omsorg for barnet og træffe beslutning om barnets personlige forhold.

Forældre har som udgangspunkt fælles forældremyndighed, også hvis de går fra hinanden.

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I træffe beslutning om følgende ting i fællesskab:

 • Værgemål
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse
 • Skolefritidsordning
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning udenlandsk, herunder flytning til Grønland og Færøerne
 • Navnevalg
 • Religiøse forhold
 • Ægteskab
 • Pas

Har du forældremyndigheden alene, kan du træffe beslutningerne alene.

 

Bopælsforælder:

Bopælsforælderen er den, som barnet har adresse hos. Selvom I har en deleordning, hvor barnet er lige meget hos jer begge, kan der kun være én bopælsforælder.

Bopælsforælderen kan træffe beslutning om følgende ting:

 • Direkte daglig omsorg
 • Daginstitution
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands
 • Skolepsykolog
 • Børnesagkyndig rådgivning

Det er bopælsforælderen, der modtager børne- og ungeydelse fra staten.

 

Samværsforælderen:

Samværsforælderen kan under samværet træffe beslutning om:

 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
 • Fritidsaktiviteter

 

Hos Vogel & Gammelby har vi stor erfaring med behandling af sager omkring forældremyndighed, samvær og bopæl og du er altid velkommen til at kontakte os for at få vores vurdering af din sag.

 

For mere information kontakt:

Advokat Brian Holm Johannesen, bhj@advovest.dk

Advokat Birgit Østergaard Nielsen, boe@advovest.dk  

 

31. januar 2017