Arv til mindreårige børn

Særligt når du og din partner er ugifte samlevende, eller hvis du ikke længere er sammen med dine børns anden forælder, kan der være behov for at overveje, hvad der sker, hvis du går bort, før dine børn fylder 18 år.

Beløb under 75.000 kr. bestyres som udgangspunkt af barnets værge.

Hvis et mindreårigt barn arver et beløb over 75.000 kr., skal beløbet anbringes i en forvaltningsafdeling.

Renterne af arven kan udbetales løbende til værgen.

Værgen har mulighed for at få nogle af midlerne frigivet til f.eks. uddannelsesformål, hvorimod det normalt ikke vil være muligt at få frigivet midler til dækning af almindelige udgifter som f.eks. mad, tøj, bolig og fritidsaktiviteter, idet disse udgifter skal afholdes af den efterlevende forælder, der har forsørgelsespligt overfor barnet.

Et barn kan som udgangspunkt godt få arveudlagt en fast ejendom, det er dog yderst sjældent, at Statsforvaltningen giver tilladelse hertil, idet det er en forudsætning, at barnet selv har økonomisk mulighed for ar betale terminsydelser, forsikringer, ejendomsskatter mv..

Som ugifte samlevende har man ikke arveret efter hinanden, uanset hvor længe man har boet sammen. Derfor kan det være en god idé at overveje, om man vil have oprettet et testamente, således at den længstlevende ikke risikerer at skulle gå fra hus og hjem, hvis børnene arver det hele. En anden mulighed er at indsætte hinanden som begunstigede i pensionsordninger og krydslivsforsikringer.

Hvis du ikke længere er sammen med dine børns anden forælder, kan du overveje, om du vil båndlægge arven til dine børn, således at værgens adgang til midlerne begrænses.

Det er også muligt at båndlægge arven til dine børn, således at arven ikke kommer til udbetaling, når barnet fylder 18 år, men først på et senere tidspunkt. Tvangsarven kan båndlægges indtil arvingen fylder 25 år.

Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby yder vi rådgivning omkring alle former for familieret og arveret, herunder rådgivning omkring ugifte samlevendes forhold, testamenter, forsikringer, pensioner mv. og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

 

For mere information kontakt:

Advokat Brian Holm Johannesen

bhj@advovest.dk

 

14. marts 2016