image description

Handel med fast ejendom

De fleste mennesker vil på et tidspunkt komme i berøring med området ”køb og salg af fast ejendom” enten privat eller i forbindelse med deres erhverv.

image description

Entrepriseret

Når en bygning skal opføres, finder et hav af regler og regulativer anvendelse, så det er vigtigt at kunne holde tungen lige i munden. Vi rådgiver hele ”persongalleriet” i forbindelse med en entreprise, dvs. rådgivere, entreprenører og bygherre, uanset om disse er privat, virksomheder eller offentlige.

image description

Strafferet

På kontoret har vi beneficerede advokater, som igennem mange år har fungeret som forsvars- og bistandsadvokater i alle typer af straffesager.

image description

Selskabsret

Stor berøringsflade med erhvervslivet og mange års erfaring indenfor selskabsretten betyder, at kontoret yder kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med virksomhedsetablering og virksomhedsoverdragelse med den enkelte virksomhed i fokus.

image description

Familie- og arveret

Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby vil du møde advokater og sagsbehandlere, der som supplement til de juridiske kompetencer, også har en stor menneskelig indsigt og erfaring med rådgivning omkring de situationer, som livet i sine forskellige stadier byder på.

image description

Retsagsbehandling

Hos Advokatfirmaet Vogel & Gammelby har de fleste af vore advokater møderet for Højesteret, og er vant til at gennemføre sager for alle instanser i retssystemet.

image description

Private retsforhold

Vogel og Gammelby yder rådgivning til privatpersoner indenfor alle de juridiske områder.

image description

Erhvervslivets retsforhold

Vogel og Gammelby yder rådgivning til virksomheder indenfor alle de juridiske områder

Nyheder & gode råd